QUEIXERÍAS BAMA - O noso queixo
Proxecto Industria 4.0

"PROXECTOS PILOTO INDUSTRIA 4.0 SECTOR ALIMENTARIO"

Premios e axudas do Igape aos proxectos piloto Fábrica 4.0 en Galicia

Esta empresa participou nun proxecto do programa "Pilotos Fábrica 4.0", cuxo resultado é favorecer o crecemento e consolidación das PEME, mellorando a súa financiación, tecnoloxía e acceso a servizos de apoio avanzados.

O proxecto foi presentado pola Asociación Cluster Alimentario de Galicia (CLUSAGA) e participan as seguintes PEMES: Queizuar, S.L., Quival, S.A., Vinigalicia, S.L. e Lago Aves, Huevos y Caza, S.A.

Operación cofinanciada pola Unión Europea Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

Conseguir un tecido empresarial competitivo
Unha maneira de facer Europa